6 ianuarie – Botezul Domnului

Astăzi, Hristos vine să Se boteze cu botezul lui Ioan Botezătorul. Iisus a vrut să arate lumii, prin Botez, taina Sfintei Treimi.

În momentul botezului, cerurile s-au deschis şi s-a auzit glasul lui Dumnezeu: Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit, iar Duhul Sfânt s-a coborât peste Mântuitorul, în chip de porumbel.
În chip văzut, s-a descoperit oamenilor Sfânta Treime: Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul şi Dumnezeu-Sfântul Duh.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi, Doamne, curăţeşte păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău!

Un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *